AKTUALITY
Poradna, dotazy

Koupila jsem pozemek kde je vrt starý cca 3-4 roky. Teď jsema začli čerpat a vyčerpáme max. 30 l denně. Podle všech posudků by mělo být vše v pořádku.
Nevíte v čem by mohl být problém nebo nějaké řešení.
Rádi bychom se brzy stěhovali a nemáme vodu. ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Pro RD okr. Mladá Boleslav bychom chtěli vrtanou studnu.
Plánovaná výstavba domu květen, před tím už je třeba provést vrt studny.
Děláte, prosím, vrty v této lokalitě? ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Prosim o kalkulaci vrtané studny hloubka 35m, Kladno. Pro rodinný dum jako hlavní zdroj vody. Veskera dokumentace a povoleni vyrizena. ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Ceník, poptávky

Poptávám realizaci vrtané studny pro rodinný dům, hloubka 20 m, Střední Čechy, Kolín.
20.3.2015

Hledám firmu pro vratání studny, Hlqvní město, Praha.
19.3.2015

Poptávám vratanou studnu včetně povolení a dokumentace, Vysočina kraj, Jihlava.
25.2.2015

Kvalitní pitná voda

Rychlá návratnost investice, kvalitní pitná voda a vlastní vydatný zdroj pitné vody - to jsou vrtané studny

Betonové podlahy do rodinných domů rychle a kvalitně.

TOPlist

Slovník - vysvětlení pojmů studny, vrty

Povrchové vody -

vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu.

Vodní dílo -

stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod , umělému usměrňování odtokového režimu povrchových v od, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účink y vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem

Druhy studní -

jsou studny vrtané, studny kopané.

trubní studny -

je jiný název pro studny vrtané.

šachtové studny -

jiný název pro kopané studny.

Podzemní vody -

pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami, též vody protékající po dzemními drenážními systémy, a vody ve studních.

Bakterie -

po virech nejjednodušší jednobuněčné organismy o velikosti buněk +-10 ųm vytvářející kolonie, nemají vytvořené pravé buněčné jádro, buněčná hmota je rozptýlena, množí se dělením, většinou parazituje.

Balastní vody -

vody nařeďující odpadní vody.

Vodní zdroj -

zdroj povrchové nebo podzemní vody, která je nebo může být využíván a člověkem za účelem uspokojování jeho potřeb, přičemž za primární potřebu se zde považují pitné účely

Dešťová voda -

voda z dešťových a sněhových srážek stékající po povrchu.

Enzymy -

specificky účinné látky bílkovinné povahy vznikající v organismu, které již v nepatrných koncentracích působí jako katalyzátory (snižují potřebnou aktivační energii reakcí).

Fosfáty -

soli kyseliny fosforečné.

Fotosyntéza -

biochemický děj, při němž se světelná energie přeměňuje na energii chemickou, z anorganických látek chudých na energii (CO2 a H2O) vznikají látky organické, z nichž se může energie opět uvolnit, např. hořením.

Metabolismus -

přeměna látek a energií v živých organismech.

Mikroorganismy -

organismy mikroskopických rozměrů.

Mineralizace -

přeměna organických látek na anorganické.

Organické látky -

chemické látky obsahující uhlík a vodík, popř. kyslík, dusík, fosfor, síru atd.

Oxidace -

odštěpování elektronů z atomů nebo skupin, a tím zvyšování jejich kladného, resp. snižování záporného, oxidačního čísla (opak redukce).

Oxidační číslo -

oxidační stupeň, oxidační stav, udává počet elektronů, které je nutné soustavě (iontu nebo molekule) dodat či odebrat v průběhu oxidačně

Patogen -

organismus způsobující onemocnění.

pH -

záporný dekadický logaritmus aktivity vodíkových iontů (pH = 7

Povrchově aktivní látky -

látky, které snižují povrchové napětí kapalin. Po rozpuštění povrchově aktivní látky se její molekuly hromadí na povrchu roztoku v důsledku menších přitažlivých sil mezi mini a molekulami rozpouštědla, než jsou vzájemné přitažlivé síly mezi molekulami ro

Předaerace -

provzdušňování odpadní vody před usazováním, biologickým nebo chemickým čištěním.

Předsrážení -

přímé srážení před primárním usazováním, následované biologickým stupněm čištění.

Reakce -

interakce dvou či více látek, při které vznikne jedna nebo více nových látek.

Recirkulace -

vracení zpět do procesu.

Regenerace -

uvedení do původního stavu.

Rezistentní -

schopný odolávat nepříznivým podmínkám.

Sediment -

usazenina (např. kalu na dně jezera či nádrže).

Separovat -

oddělit, odstranit, rozdělit (např. chemickou látku ze směsi).

Sterilizace -

proces, při kterém se zneškodní všechny organismy.

Substrát -

živné médium pro růst organismů, zdroj energie.

Surová voda -

neupravená voda z podzemních či povrchových zdrojů.

Aerobní -

procesy probíhající v přítomnosti volného kyslíku.

Anorganické látky -

chemické sloučeniny neobsahující uhlík s výjimkou oxidů uhlíku, uhličitanů a kyanidů.