AKTUALITY
Poradna, dotazy

Koupila jsem pozemek kde je vrt starý cca 3-4 roky. Teď jsema začli čerpat a vyčerpáme max. 30 l denně. Podle všech posudků by mělo být vše v pořádku.
Nevíte v čem by mohl být problém nebo nějaké řešení.
Rádi bychom se brzy stěhovali a nemáme vodu. ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Pro RD okr. Mladá Boleslav bychom chtěli vrtanou studnu.
Plánovaná výstavba domu květen, před tím už je třeba provést vrt studny.
Děláte, prosím, vrty v této lokalitě? ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Prosim o kalkulaci vrtané studny hloubka 35m, Kladno. Pro rodinný dum jako hlavní zdroj vody. Veskera dokumentace a povoleni vyrizena. ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Ceník, poptávky

Poptávám realizaci vrtané studny pro rodinný dům, hloubka 20 m, Střední Čechy, Kolín.
20.3.2015

Hledám firmu pro vratání studny, Hlqvní město, Praha.
19.3.2015

Poptávám vratanou studnu včetně povolení a dokumentace, Vysočina kraj, Jihlava.
25.2.2015

Kvalitní pitná voda

Rychlá návratnost investice, kvalitní pitná voda a vlastní vydatný zdroj pitné vody - to jsou vrtané studny

Betonové podlahy do rodinných domů rychle a kvalitně.

TOPlist

Průběh realizace vrtané studny, osazení, vrtu

Aktualizováno: 01.02.2018 Rubrika: Vrtané studny realizace Zobrazení: 14913

Navigace : Vrtané studny

cenová nabídka

OSAZENÍ VRTANÉ STUDNY
Po dosažení požadované zvodně (vodního pramene) se vrt ještě o něco prohloubí tak aby se dno studny nacházelo nejméně 5 m pod hladinou.

Pažení studny - zárubnice

Poté se do vrtu spouští pažení, tzv. zárubnice.

Dnes se zpravidla jedná o trubky zhotovené z hygienicky nezávadných plastů o tloušťce stěny okolo 1 cm.
Na dně vrtané studny se vytváří tzv. kalník z 50 cm dlouhého segmentu plné trubky pro usazování nečistot. Nad něj, v místě zvodně, z níž chceme čerpat, se pokládá průmyslově perforovaná část zárubnice.


Někdy bývá již tato část zárubnice opatřena filtrem pro odfiltrování pevných částic horniny, jindy se filtr vytváří následným zásypem.

Nad zvodní opět pokračujeme plnou zárubnicí až po zhlaví studny. V záplavových oblastech ukončujeme zhlaví studny nejméně 30 cm nad hranicí stoleté vody, v místech, kde záplavy nehrozí, ukončujeme studnu v montážní šachtě. To je mělká jáma s vybetonovaným dnem a stěnami ze studnařských skruží, prohloubená do nezámrzné hloubky s okraji vyústěnými půl metru nad povrch terénu.
Montážní šachtu překrývá kompaktní betonové víko upravené proti zatékání dešťové vody jako u klasické studny.

Estetické zakončení studny

Z venku vypadá manipulační šachta vrtu úplně stejně jako ústí klasické studny, takže se nemusíme bát, že nám vrt pokazí estetický vzhled naší zahrady. Můžeme ji obložit kamením a třeba nad ní i umístit stříšku se starým rumpálem.

Obsyp pažení studny

Ještě před stavbou manipulační šachty ovšem musejí studnaři provést obsyp pažení vrtané studny. V největší hloubce kde je odebírána voda se perforovaná zárubnice obsypává čistým štěrkem a pískem, zbytek vrtu se utěsňuje jílem nebo podobným materiálem někdy se také betonuje. Zvláštní důraz klademe na utěsnění výše umístěných vedlejších zvodní, ze kterých nechceme čerpat, ať už z důvodu kvality vody nebo abychom „nestrhli“ vodu sousedním mělčím studním.


Ocelové skruže

Pečlivější firmy ještě jistí stěny samotného vrtu ocelovými skružemi několik metrů od povrhu až po kompaktní horninu, protože povrchové horniny bývají nejpohyblivější. V méně kompaktních horninách je žádoucí zajistit stěnu v celé hloubce vrtu a vytvořit tzv. dvouplášťové pažení.
Samotné okolí vrtané studny musíme do okruhu pěti metrů překrýt zpevněnou zeminou případně nepropustnou fólií, proti zatečení dešťové vody a terén vyspádovat směrem od vrtu s nejméně dvouprocentním stoupáním.